Esenciální oleje           

Esenciální oleje jsou též nazývány aromatické nebo éterické. 

V antické filosofii znamená esence podstatu, bytostné určení věci, to čím věc sama jest.

Slovo éterické je odvozeno z řeckého aiter - vysoký vzduch a znamená nebeský, lehce prchavý.

Aroma znamená vůně. Tvoří ji chemické látky jako například terpeny, laktony, pyraziny, ethery, estery a další.

Každý olej má svou vlastní vůni, vlastní jemnohmotnou energii. Vonné látky se nacházejí v různých částech rostlin, jako jsou květy, listy, stonky, semena, dřevo nebo kořeny. Esence je krev rostlin.

Terapie s pomocí esenciálních olejů je založena na probuzení životních sil a aktivování samoléčivých schopností člověka. Oleje mají vysoké vibrace a tím působí na nejhlubší vrstvy těla, ducha a duše. Samotné oleje neuzdravují, ale podporují léčení tím, že nastolují vnitřní rovnováhu člověka.

Do několika minut po aplikaci se éterické oleje dostávají pokožkou nebo pojivovou tkání do krevního, resp. mízního oběhu. Inhalací velmi rychle ovlivní mysl a duchovní stav. Aromatické oleje lze užívat i vnitřně.

Vůně jsou nositeli informací. Bez našeho vědomí mohou ovlivnit naše chování a emocionální rozpoložení. Přenášejí na člověka náladu, která nebývá kontrolována rozumem.

Každý olej v sobě nese sílu života, vibrace a silové pole rostliny, z níž byl získán a to ve velmi koncentrované formě. Tyto jemnohmotné energie působí odpovídajícím způsobem na jemnohmotná energetická centra člověka a na jeho tělesnou energii.